ساینده های بدون بافت – تولید مواد نرم کننده سطوح (اس سی ام)

تمامی چیزهایی که باید در مورد فیبر بدون بافت با پشت پلی استری و تفاوت آن با محصولات ساینده کلاسیک بدانید را در اینجا بیابید.

تولید

فرآیند تولید با فیبرهای پایه شروع می شود. آنها پرداخت، سوزن خورده می شوند تا پارچه بدون بافت را تشکیل دهند. در مرجله دوم، پشتوانه با مخلوطی از عاملین نگهدارنده و دانه ها که درون پارچه نفوذ می کنند اسپری می شود.

ساینده های اس سی ام ما در فرآیندی دو مرحله ای تولید می شود. مرحله اول تولید پشت کار است. در مرحله دو پشتوانه با دانه های ساینده پوشیده شده و ماده پسبناک اسپری می گردد.

مرحله اول فرآیند تولید:

گام اول: شروع به کار / اختلاط فیبرها
گام دوم: پرداخت پارچه
گام سوم: همپوشانی لبه
گام چهارم: سوزن کاری
گام پنجم: رول کردن

مرحله دوم فرآیند تولید:

گام اول: اشباع سازی
گام دوم: پوشش دهی دانه
گام سوم: اسپری کاری
گام چهارم: بهبود و مراقبت
گام پنجم: رول کردن