کارخانه سیا فیبرال در گریت لند، بریتانیای کبیر

تسهیلات نوآورانه بالای ما برای تولید ساینده های بدون بافت در سیافایبرال

کارخانه سیا فایبرال در بریتانیای کبیر تولید کننده ای نوآور و سنتی ساینده های بدون بافت است و بازه وسیعی از محصولات بی شکل برای سطحی صیقلی را ارائه می دهد.