ساینده های پوششی- ساخت

ساخت توسط ماشین پرس یا لیزر برای انواع حالت های ساینده.

شکل دادن توسط عملکرد بالای مهر زنی

ساینده ما با استفاده از تیغه های برش و پانچ یوغی شکل گرفته است. ماشین آلات مهر با عملکرد بالا برای فرمت های ساده تر استفاده می شود. این دستگاه از ابزار دقیق با قالب کاربید استفاده می کند که اجازه می دهد از فرمت های مختلف به طور همزمان در طول هر ضربه مهر استفاده شود. این مکان به دقت ابزار و ماشین پرس بسیار نیازمند است.

شکل دادن توسط فن آوری لیزر

استفاده از فن آوری لیزر در تولید مواد ساینده، تولید دیسک های ساینده با سوراخ بسیار کوچک و تعداد زیادی از سوراخ در هر دیسک را ممکن می سازد. امروز، این فن آوری به خصوص در ساخت چند سوراخ دیسک های ساینده استفاده می شود. الگوی سوراخ دیسک های فیبوتک بهبود استخراج گرد و غبار، کاهش گرفتگی و عمر طولانی تر از مواد ساینده را فراهم می کند.