سنگ سنباده – انبار کالای تمام شده

فضاهای ذخیره سازی پشتیبانی کاملا خودکار و بهینه سازی شده برای 60000 مورد

60000مورد – در هر زمان و هر مکان

سازنده شماره 5، که در حال حاضر مدرن ترین کارخانه مواد ساینده در جهان است، ظرفیت تولید 40 میلیون متر مربع از مواد ساینده در یک سال – معادل با یک بار به دور زمین با عرض تولید یک متر را داراست. تدارکات بسیار کارآمد ما از بقیه امور مراقبت می کنند.

با توجه به اندازه های مختلف، انواع تبدیل و زبری، محدوده ما شامل حدود 60000 مورد و بیش از 300 سری محصول می باشد. بر این اساس، انبار کالا تمام شده ی ما در فروآنفلد بسیار کارآمد است. اینجا بیش از 4500 فضاهای ذخیره سازی کاملا خودکار وجود دارد که اطمینان حاصل کند تدارکات بهینه سازی شده و همچنین تمام محصولات به صورت مداوم در دسترس است.