کاربرد ها – سنباده هایی با بالاترین فناوری برای داشتن سطحی بی نقص

وسایل نقلیه همان سطوحشان هستند. کاربرد با بیان و اشتیاق ملاقات می کند. سنباده کاری قطعات بدنه با سلسله ای از مراحل که نیازمند ابزار های متفاوت است مشخص شده است. فناوری درست و بجا و محصولاتی هماهنگ یکجا جمع شده اند تا سیستمی بسازند که این نیاز را بر طرف سازد و از وجود سطحی بی نقص اطمینان حاصل نماید.

آغاز کار

کلید زنی قطعه جدید

سنباده زنی بتونه اولیه

پرداخت نهایی/ پولیش کاری

سنباده زدن

سنباده زدن فیلر

سنباده زدن بتونه اولیه

عیب یابی


You have been www.globalearn.org provided a brief period and you will need to make sure that the details you put out there will inspire them.