سنگ – راه حل های ساینده برای آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و کف

برای سازندگان سنگ های طبیعی کف، سرویس های بهداشتی، سطوح کار در آشپزخانه و غیره، سیا ابرسیوز محصولات طبقه بندی شده خود را برای گرد کردن لبه ها، همسان ساری درز ها و پرداخت سطوح، ارائه می کند.