کامیون ها – راه حل های ساینده برای کابین ها، بدنه و کلیه متعلقات آن

پرداخت بی نقص در کامیون ها – از شاسی تا کابین، بدنه و متعلقات، به علاوه تعمیر چراغ های جلو – نیازمند تمامی تخصص ها، فناوری بجا و سلسله ای از محصولات است که یکدیگر را به خوبی تکمیل میکنند.