دانلود های صنعت خودرو

صنعت خودرو

بروشور های کلی شامل سیستم های سنباده برای صنعت خودرو از سنباده و پولیش نرم تا زبر

siasponge

بروشور های اطلاعاتی به صورت کد گذاری رنگی برای حلال های پد نرم

1948 siaflex

بروشور هایی که دامنه سنباده های تر و خشک را در محصول siaflex نشان می دهد

1950 siaspeed

بروشور های عمومی برای موفقیت در استفاده از این محصول

براقی عالی

به صورت پوستر برای رنگ و عایق پیشنهاد می شود

سنباده زنی خشک

فرمت های پیشنهاد شده برای کارهای آماده سازی از محصولات جدید EDP-coated

تعمیر چراغ ها

تعمیر برای لامپ ها و چراغ هایی که توسط پلکسی گلس یا پلی کربنات ساخته شده اند

FiboTec

بروشور های FiboTec که خط محصولات برای پوشش و کامپوزیت ارائه میشوند

siachrome

siachrome

6711 siafleece flex

بلاک های سنباده زنی دستی

1913 siawat

5550 siaprime

7241 siacarbon

Composites

1940 siacar

6120 siavlies speed™

7940 siaair

7240 siacarat