ابزارهایی برای تمام نیازهای سنباده کاریتان

سیستم اثبات شده ما برای سطوح که شامل سنباده ها، ماشین آلات و لوازم جانبیست کارهای تخصصی بدنه را با ارایه راه حل های مناسب برای ابزارها مانند سنباده کاری زبر، سنباده کاری تعمیراتی، سنباده کاری لاک الکل و پولیش کاری را تامین می کند.

سنباده کاری زبر

به عنوان یک فرآیند بنیادین سنباده کاری برای سطوح زبر پس از پیوست قطعات یا به عنوان تدارکات جوشکاری، سنباده کاری زبر شامل ابزار ها و عملیات جداگانه زیر می باشد:

سنباده کاری:

 • برش قطعات بدنه خودرو
 • سنباده کاری تراشه ها و درزهای جوشکاری
 • درست کردن مناطق کوچک و دور از دسترس
 • درست کردن درزهای جوشکاری
 • حذف لاک الکل قدیمی و زنگار از مناطق دور از دسترس
 • درست کردن درز های جوشکاری نرم
 • سنباده کاری مناطق کوچک و دور از دسترس
 • سنباده کاری قطعات بدنه خودرو، لاک الکل کاری، حفاطت از تراشه سنگ
 • حذف لاک الکل قدیمی و حفاطت از تراشه سنگ
 • سنباده کاری درزهای جوشکاری، لبه ها و سطوح دور از دسترس
 • حذف لاک الکل قدیمی و حفاطت از تراشه سنگ

حذف:

 • حذف غبار و پسمانده های چسبناک

سنباده کاری تعمیراتی

فرایند باز سازی ضخامت های لایه های مختلف با استفاده از روش بتونه و سنباده کاری مناسب، سنباده کاری تعمیراتی شامل عملیات جداگانه زیر است:

کارهای ابتدایی:

 • عملیات آماده سازی زدودن رنگ
 • سنباده کاری خراشه ها یا پلیسه ها، حالت دادن و صاف کردن بتونه

شکل دهی و صاف کردن:

 • سنباده کاری برای شکل دهی توسط فرایند های سنباده کاری دستی
 • صاف کردن توسط فرایند های سنباده کاری دستی
 • صاف کردن توسط فرایند سنباده کاری ماشینی
 • مسطح کردن توسط ماشین ابزار

سنباده کاری نرم بتونه/ لاک الکل فدیمی:

 • سنباده کاری نرم لبه ها و قوس ها
 • سنباده کاری نرم سطوح

سنباده کاری نرم پر کننده ها

 • صاف کردن توسط فرایند های سنباده کاری دستی
 • صاف کردن توسط فرایند های سنباده کاری ماشینی
 • سنباده کاری نرم لبه ها و قوس ها
 • صاف کردن و سنباده کاری سطوح
 • حذف غبار یا پاکسازی

سنباده کاری آستر قطعات جدید و خام

 • سنباده کاری سطوح آستری با سختی نرمال
 • سنباده کاری داخلی آستری قطعات جدید
 • سنباده کاری خیلی زبر بتونه های کارخانه ای

سنباده کاری لاک الکل

درست کردن حرفه ای لایه های لاک الکل شفاف برای هماهنگی بی نقص سنباده کاری و پولیش کاری. سنباده کاری لاک الکل شامل عملیات جداگانه زیر است:

ساییدن

 • سنباده کاری مرسوم و جریان مجدد لاک الکل، سنباده کاری مرطوب
 • سنباده کاری ضد خراش، لاک الکل های شفاف زبر

سنباده کاری مرطوب

 • سنباده کاری صافکاری شانل غبار
 • ساییدن و تطابق

سنباده کاری مرطوب

 • صاف کردن سطوح توسط عملیات سنباده کاری دستی
 • تطابق و سنباده کاری نرم

حذف اثر پوست پرتقالی

 • صاف کردن سطوح، سنباده کاری خشک
 • ساییدن و سنباده کاری نرم، سنباده کاری مرطوب

پولیش کاری

پولیش کاری حرفه ای شامل درست کردن سطح برای ایجاد نتیجه ای بسیار براق که به خوبی ضد یو وی و مقاوم در برابر آب وهواست. پولیش کاری شامل عملیات جداگانه زیر است:

حدف خراش های سنباده کاری

 • سنباده کاری لاک الکل تازه مرسوم توسط پد پولیش کازی زرد
 • سنباده کاری لاک الکل های ضد خش و مقاوم در برابر آب و هوا با استفاده از دیسک پوست بره ای
 • پاکسازی

حذف هولوگرام ها

 • حذف ریز خراشه ها
 • پاکسازی میانی

درز گیری با خمیر درز گیری رنگ

 • درز گیری با خمیر
 • درز گیری با واکس کارنوبا
 • پاکسازی نهایی

تعمیرات شیشه چراغ جلو

عملیات آماده سازی

 • تمیز کاری با پارچه میکروفیبر
 • حذف خراش ها، سنباده کاری خشک

تعمیر شیشه اکرلیک (پلکسی گلاس)

 • پاکسازی سطح
 • سنباده کاری با صفحع پوست بره ای
 • حذف ریز تراشه ها، پولیش کاری با پد پولیش کاری سیاه
 • پاکسازی میانی با پارچه اعلا
 • درزگیری با ابزار پاک

تعمیرات پلی کربنات

 • پاکسازی سطح، سنباده کاری مرطوب
 • ابزار های ایجاد لایه محافظتی با استفاده از تفنگ اسپری