ابزار ها – راه حل های ساینده برای ابزار های دستی کار با فلز

برای ابزار سازان، سیا ابرسیوز محصولاتی ویژه برای تمامی نیازهای سنباده کاری مانند برداشتن پایسه های قابل گیری و لبه های چکش کاری شده، گرد کردن لبه ها، پرداخت سطوح و غیره ارائه می کند.