ریخته گری و فورج کاری – راه حل های ساینده برای ترکیب محصولات با عملکرد بالا

ساینده های سیا، ساینده هایی برای درست کردن قطعات ریخته گری و فورج کاری شده را ارائه می دهد. از حدف مقیاس ریخته گری تا شکل دهی مواد خام به اجزایی دقیق.