قطعات شکل دهی شده و برجسته – راه حل های ساینده برای تمامی گوشه ها و لبه ها

سیا ابرسیوز ساینده های به دقت طبقه بندی شده خود را برای سازندگان قطعات شکل دهی شده و برجسته مانند سینک، گلدان و غیره ارائه میکند که برای کارهایی همچون صافکاری لبه های چکش کاری شده، پرداخت نهایی سطوح و بسیاری دیگر آماده شده اند.