هوا فضا – راه حل های سنباده کاری برای تعمیر و نگه داری از سازه های هوایی

سیا ابرسیوز مجموعه ای به همراه پشتیبانی فنی برای دست اندرکاران صنایع هوایی تدارک دیده است مانند برداشتن لاک الکل قدیمی یا آلومینیوم، سنباده کاری بتونه ها یا بتونه های اولیه، سنباده زنی شره رنگ و پولیش کاری