پارکت – راه حل های ساینده برای تولید کنندگان خواستار

برای تولید کنندگان تخته چوب و پارکت کف، سیا ابرسیوز سنباده هایی حرفه ای برای پرداخت سطح و سنباده متوسط لاک الکل ارائه می کند.

ما سالها تجربه در ارائه و تولید ساینده های انطاف پذیر با فناوری بالا برای تک تک نیازهای صنعت پارکت داریم.