در و پنجره – راه حل های ساینده برای فلز، چوب و پلاستیک

سیا ابرسیوز برای سازندگان در و پنجره، ساینده های طبقه بندی شده ای برای سنباده کاری قابها، پنل ها، نوار های پوششی و تراز نمودن درها ارائه می نماید.