حداکثر دقت برای دستیابی به کیفیتی کاملا مناسب

تولید کنترل شده با لیزر

تقاضا برای شکل ها و اندازه های مختلف ساینده ها هر ساله در حال افزایش است. این گونه تقاضا ها برای شکل های مدرن ساینده مانند دیسک های چند سوراخه چالش های بیشتری را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برای برآورده کردن خواسته ها و نیازهای صنعت و خرده فروشان تخصصی نیاز است طرح هایی با الگوی سوراخ بسیار پیچیده تولید شود. تکنولوژی لیزر مزایای قابل توجهی در حوزه تولید ارائه می دهد چرا که لیزر حداکثر دقت و کیفیت کاملا مناسب را در طول ساخت مواد ساینده تضمین می کند.